הושלמה תכנית השיפוצים ל"שיח", בית העמק

17-ינו-2008 06:07
 
ועדכון משמח נוסף.

מי שלא יודע (ומי שכן) ודאי ישמח לשמוע, כי התמיכה הממשית והמשמעותית של מועצת מטה אשר בנו ממשיכה. וכשאנו אומרים "תמיכה ממשית" הכוונה היא לתמיכה שאינה מסתכמת במילים, אלא מלווה אותנו באופן ממשי במעשים, גם במקומות בהם מעשים אלה נתמכים בתקציבים. אחת הדוגמאות המובהקות לכך היא השיפוץ של בית הספר בבית העמק שבו יתקיים "שיח" בשנה הבאה. ושוב, תודתנו כאן לראש המועצה ואנשיה על התמיכה המוערכת מאוד.

אז אני שמח לעדכן היום כי עודכנה תכנית השיפוצים ל"שיח" בבית העמק.

(שוב המקום להודות לאורית וכוכי על כל העשייה והנתינה בנושא).

התכנית כבר עברה את המלווה מטעם המועצה, את הקיבוץ ואת מנהל מח' הנדסה במועצה, והיא מונחת לאישורו של ראש המועצה (שכבר עיין בה).

הכיוון הוא חיובי, ואני מקווה שעבודות השיפוץ יחלו (כמתוכנן) בסוף אפריל-תחילת מאי.

לאחר הפסח, נפרסם תאריך, ומי שירצה יוכל להצטרף לסיור כדי להתרשם מהמתחם. (אשכרה מקום שווה…!)