אישור על קבלת המסמכים

file Stack close up shot
file Stack close up shot
 
כפי שאתם ודאי יודעים, זו השעה של הגשה מחודשת של הבקשות לרישיון עבור בית הספר.

סיפרנו לכם כיצד הסתיים הערר על אי-קבלת הבקשות שהגשנו בשנה שעברה. למעשה, מסקנות ועדת הערר הסתיימו בהמלצה להגשה מחדש השנה עבור השנה הבאה, וכעת הגיע הזמן להגישן שוב. 

ביום חמישי עליתי לירושלים, למנהלת הרישוי, מצויד ב-5 כרכים מודפסים ועוד הרבה קבצים דיגיטליים של הבקשה לרישיון (ולהכרה ולתיקצוב) של בית הספר והגן (בגלל שאנחנו רב-גילאים, ויש אצלנו ילדים בגיל גן, אנו נדרשים גם להגיש את כל הבקשה עבור גן ילדים…).

לא אלאה אתכם בפרטים על יום מטורף של התמודדות עם בירוקרטיה מזעזעת… בשורה התחתונה:

הבקשה הוגשה, ויש בידנו אישור על קבלת הבקשה הן לבית הספר והן לגן ועמידתה בכל תנאי הסף.

זהו בהחלט ציון דרך משמח. השנה, הויכוח בערר למשל, היה אם עמדנו או לא עמדנו בתנאי הסף- לטענת משרד החינוך לא עמדנו…). זו גם תחילתה של סאגה חדשה…