כתבה על "שיח" בערוץ 3

ממשיכות הכתבות באמצעי התקשורת לגבי "שיח". המודעות הציבורית מתעוררת בעקבות זאת והקמפיין שלנו. 

בשבוע שעבר שודרה כתבה בעורץ 3, ושכחנו לשים פה קישור. אז אפשר לראות כאן את הכתבה: