צוות היסודי

הצוות

שיח הוא אנשי הצוות שלו: מה שהם כאנשים, מה שהם מביאים אתם, האופן שבו הם מתקשרים עם העולם, מה שהם מאמינים בו, האופן שבו הם עובדים יחדיו. לכן היכולת שלנו למצוא את אנשי הצוות המתאימים היא בעלת חשיבות עליונה לגבי שיח.

אנשי צוות קבועים ואורחים

בצוות שיח אנו מבחינים בין אנשי צוות לבין אנשי מקצוע. אנשי הצוות כמוהם כאימא ואבא של המקום הם פועלים באופן אוטונומי מגדירים את גישתו החינוכית, מנהיגים את קהילת הילדים.
אורחים בדרך כלל הם אנשים שבאים ליום או יומיים לצורך עניין מוגדר, בין אם הם הורים או אנשי מקצוע.

ישיבות צוות

העבודה של שיח אינה ההוצאה לפועל של תורה מלומדה. היא תהליך של יצירה הדורש לימוד מתמיד. מפגשי הצוות חיוניים לשם כך. זו אמורה להיות הבמה הפורייה ביותר ללימוד אישי בשיח. זהו לימוד בעל מספר רבדים: לימוד של כל אחד את עצמו, לימוד של הילדים והקהילה, לימוד של נושאים עקרוניים שיריעתם רחבה מן הכאן והעכשיו של שיח.

גבולות האחריות של איש הצוות

אחריותו החינוכית של איש הצוות כלפי הילד כוללת את אחריותו לרווחתו הפיסית והנפשית בשיח. אין הוא אחראי שהילד ילמד, יהיה מישהו מסוים וכן הלאה, אבל הוא אחראי לביטחונו ולמרחב שיכול להכיל את הילד בכבוד והקשבה. הוא אחראי שהילד לא ידוכא, אבל לא אחראי לכוון את חייו. אחראי להגביל בשעת הצורך ולשים גבולות אבל לא אחראי לעצב ולא אחראי להחליף את הנהגתו הפנימית של הילד. אחראי להוציאו לאוטונומיה אבל לא אחראי לבחירותיו של הילד.
איש הצוות אחראי כלפי הצוות שעמו הוא עובד. העבודה בשיח היא בראש ובראשונה עבודה צוותית, מעשה משותף של יצירה הדורש שיתוף פעולה, שייכות, והתכוונות הכוללת את הצוות השלם. צוות טוב צריך לאפשר לכל אחד למצוא את מקומו הייחודי. הצוות לא חייב להיות מקשה אחת אלא בהתייחס לאותם גבולות חיצוניים שהוגדרו יחדיו. שיח הוא קודם כל קהילת צוות לומדת ורק לאחר מכן קהילה הכוללת ילדים.
איש הצוות אחראי כלפי מסגרת שיח בכל מה שקשור ביחסי עבודה המוגדרים בחוזה האישי הנחתם עם אנשי הצוות. האחריות עוברת דרך רכז צוות וכוללת שיח בכל מה שקשור בנושאים המוגדרים בחוזה האישי (כגון שעות עבודה, היעדרות, משכורות, וכן הלאה)
איש הצוות אחראי כלפי ההורים ברמה של דיווח ובקשת אינפורמציה החיונית לעבודתו עם הילד. אחריות זו באה לידי ביטוי במפגשים אישיים עם ההורים (לפחות פעמיים בשנה באופן מסודר וכן פעמים נוספות על פי הצורך), או בדיווח על דברים חריגים שנצפים אצל הילד.

לפרטים נוספים התקשרו 0546188189